ภาษาเขมร

ภาษาเขมร (เขมร: ភាសាខ្មែរ ภาสาแขฺมร [pʰiə.ˈsaː kʰmae] เพียซา คฺมาย) ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนึ่งในภาษาหลักของภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก และได้รับอิทธิพลหลายๆ ประการมาจากภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้เข้ามาผ่านศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู ในขณะที่อิทธิพลจากภาษาอื่นๆ โดยมากเป็นคำยืม เช่น จากภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เป็นผลมาจากการติดต่อกันทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์ และภาษาจีนจากการอพยพ ภาษาฝรั่งเศสจากการตกเป็นอาณานิคมช่วงเวลาหนึ่ง และภาษามลายูจากความสัมพันธ์ในอดีตและการที่เคยมีอาณาจักรจามปาในตอนกลางของประเทศเวียดนาม ภาษาเขมรแปลกไปจากภาษาในประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม) เนื่องจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์

ภาษาเขมร

ตระกูลภาษา
ผู้วางระเบียบ พุทธสาสนบัณฑิตย
ออกเสียง [pʰiːəsaː kʰmaːe] เพียซาขแม
ระบบการเขียน อักษรเขมร
จำนวนผู้พูด 15.7–21.6 ล้าน (พ.ศ. 2547)  (ไม่พบวันที่)
ISO 639-1 km
ISO 639-3 อย่างใดอย่างหนึ่ง:
khm — เขมรกลาง
kxm — เขมรเหนือ
ISO 639-2 khm
ภาษาทางการ กัมพูชา
ประเทศที่มีการพูด กัมพูชา เวียดนาม ไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภาษาเขมร http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=K... http://omniglot.com/writing/khmer.htm http://geonames.de/alphkl.html#khm http://www.khmeros.info/khmeros_workingsoft.html#K... http://www.bauhahnm.clara.net/Khmer/Welcome.html http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=k... http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=k... http://www.ubru.ac.th/ccu/khmer_index.php https://khmerspelling.wordpress.com/tag/%E1%9E%95%...