ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง

DKBA-5 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2553) มี่นอองไลง์
(ผู้บัญชาการกองทัพ)
ไว ลวิน
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) ซอ ตำลาบอว์ (พ.ศ. 2543 - 2551)
โบ เมียะ (พ.ศ. 2519 - 2543)
ซอ บา อู จี  (พ.ศ. 2492 - 2493)
โบ นัต คาน มไวย์ (พ.ศ. 2537 - 2559) 43,000 (1951)[1] 1,500[3]ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง (พ.ศ. 2492 – ปัจจุบัน) เป็นการขัดกันด้วยอาวุธในพม่า ซึ่งถือว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลก[4][5] ขบวนการชาตินิยมกะเหรี่ยงได้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองหรือเอกราชจากพม่า[6] ชาวกะเหรี่ยงได้ต่อสู้เพื่อให้รัฐกะเหรี่ยงเป็นเอกราชตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ในชื่อภาษากะเหรี่ยงว่ากอทูเลย ในความขัดแย้งนานกว่าหกสิบปี มีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โดยกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดคือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (ภาษาพม่า:ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး; ตัวย่อ KNU) ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและมีกองกำลังติดอาวุธคือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่ามายาวนาน

ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง

สถานะ กระบวนการสันติภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่สถานที่สถานะ
วันที่พ.ศ. 2492–ปัจจุบัน
สถานที่รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า
สถานะกระบวนการสันติภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานที่ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า
วันที่ พ.ศ. 2492–ปัจจุบัน

ใกล้เคียง

ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง ความขัดแย้งอิสราเอล–ปาเลสไตน์ ความขัดแย้งภายในพม่า ความขัดแย้งนิยมรัสเซียในประเทศยูเครน พ.ศ. 2557 ความขัดแย้งที่ซันริซูกะ ความขัดแย้งในรัฐกะชีน ความขัดแย้งในกัมพูชา พ.ศ. 2354 ความขัดแย้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน) ความขัดแย้งนากอร์โน-คาราบัค ความขัดแย้งอิสราเอล–กาซา พ.ศ. 2557

แหล่งที่มา

WikiPedia: ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง http://www.post-gazette.com/stories/news/world/mya... http://www.karennationalunion.net http://www.burmacentrum.nl/0502papersbriefing.html http://www.burmalibrary.org http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-BP-01-ceas... http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-e... http://www.karennews.org http://mmpeacemonitor.org/stakeholders/stakeholder... http://www.tni.org/work-area/burma-project http://www.nectec.or.th/thai-yunnan/19.html#3